Instruction

Materijali za pripremu za tisak primaju se u sljedećim oblicima:

• PDF dokument

OTVORENI DOKUMENT: (dizajn + linkovi + fontovi) primamo u sljedećim aplikacijama:
– Adobe Illustrator CS6, CC
– Adobe Photoshop CS6, CC
– Adobe InDesign CS6, CC

– Corel Draw dokumente primamo isključivo eksportirane kao Adobe Illustrator, uz napomenu da ne odgovaramo za
eventualne promjene do kojih može doći zbog eksportiranja.

Gotovim rješenjima ili njihovim dijelovima nije dopušteno korištenje icc – profila.

Uz svako rješenje u izvornom programu napraviti i PDF format.

Zakoni kojih bi se trebali pridržavati:
– Boje moraju biti definirane kao CMYK
– U slučaju tiska posebnih boja (spot color) koristiti Pantone skalu (ne mijenjati nazive boja)
– U slučaju korištenja nacrta štance, linije štance moraju biti debljine 0.5 pt i definirane kao posebna (spotna) boja
(uključen overprint), linije reza označiti punom linijom, savijanja isprekidanom, a perforacija točka-crta-točka linijom.
– oznake passera i rezne linije moraju biti u registration boji i udaljene 5 mm od reznih linija
– Napust (bleed) mora biti minimalno 2 mm
– Tekst mora biti konvertiran u krivulje (create outlines)
– Ukoliko tekst nije u krivuljama obavezno priložiti kompletan set fontova (za MAC ili PC) koji je korišten u dokumentu.

LINKOVI:
– Uz otvoreni dokument obavezno moraju biti priloženi svi originali koji su linkani iz drugih aplikacija (tiff, eps, psd)
– TIFF, JPG dokumenti moraju biti spremljeni kao CMYK – 8 bit ili grayscale, rezolucije 300 dpi, veličine 1:1

FLEKSO TISAK ILI TISAK FOLIJOM
– da bi se pravilno reproducirali svi elementi vašeg dizajna na otisku u tehnici fleksotiska ili tiska folijom:
– minimalna veličina fonta 6 pt
– minimalna debljina linija 0.5 pt