DORADA

Suvremeno opremljena dorada može ispuniti sve zahtjeve naših kupaca. Specijalizirani smo za izradu komercijalnih kutija svih vrsta, najviše za prehrambenu, farmaceutsku, kozmetičku i tekstilnu industriju, kao i za izradu kaširane ambalaže od valovitog kartona za različite namjene (kutije za tekućine – Bag in Box, Shelf ready ambalaže…), izradu monografija, knjiga tvrdog i mekog uveza, časopisa, kataloga, mapa, POS materijala. Osim štancanja, lijepljenja, od doradnih procesa imamo (više…)