TISAK

Offset tisak do B1 formata na različitim vrstama papira i kartona (od 40g/m2 do 500g/m2). Mogućnost tiska na metaliziranim podlogama, mogućnost lakiranja različitim vrstama lakova (WD, UV) – parcijalnog lakiranja, kombinacija mat-sjajni lak i dr. Spektrofotometrijska mjerenja i kontrolirani tisak garantira kvalitetan otisak i ponovljivost naklada bez odstupanja. Za tisak koristimo sve materijale, boje i lakove koji su namijenjeni za tisak ambalaže za prehrambenu i farmaceutsku industriju, te ispunjavaju sve zahtjeve u skladu s važećim EU direktivama zdrastvene i ekološke ispravnosti. (više…)